Politica Managementului referitoare la mediu

S.C. GIMART IMPORT EXPORT S.R.L. este o societate competenta, operativa, integra, deschisa, orientata catre client avand ca domeniu de activitate: “Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, Fabricarea de motoare hidraulice, Fabricarea de pompe si compresoare, Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie, Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat, Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala, Fabricarea utililajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului”

Principiile de baza ale organizatiei noastre sunt:

- Pastrarea unui mediu curat realizat prin promovarea conceptului de dezvoltare durabila;

- Calitatea si seriozitatea in relatiile de parteneriat cu toate partile interesate garanteaza castigarea pietei;

- Luarea tuturor deciziilor numai pe baza masurarii, evaluarii si analizei perfomantei de mediu, gradul de atingere a satisfactiei clientilor si a calitatii produselor realizate;

- Obtinerea unei imagini excelente dovedite prin inaltul profesionalism in rezolvarea tuturor problemelor si prin relatiile optime de comunicare cu furnizorii si clientii.

Conditia de baza pentru a face ca cele mai sus expuse sa devina realitate este respectarea cerintelor Sistemului de Management de Mediu implementat in organizatia noastra conform standardului SR EN 14001:2005. Acest sistem ofera cadrul pentru imbunatatirea activitatilor prin:

- Semnalarea de catre fiecare angajat a oricaror neconformitati aparute in cursul activitatii in scopul inlaturarii acestora;

- eliminarea cauzelor ce duc la neconformitati reducand astfel costurile noncalitatii;

- instruirea permanenta a personalului angajat si motivarea acestuia in vederea ridicarii nivelului profesional al prestarilor organizatiei;

- analiza periodica a datelor in scopul imbunatatirii continue a activitatilor.

Conducerea S.C. GIMART IMPORT EXPORT S.R.L.se angajeaza sa asigure resursele necesare pentru functionarea, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management de Mediu si sa asigure conformitatea cu legislatia si reglementarile aplicabile, precum si prevenirea poluarii, in scopul obtinerii performantei de mediu.

In calitate de Director General al S.C. GIMART IMPORT EXPORT S.R.L., raspund de implementarea, imbunatatirea si crestea eficientei si eficacitatii sistemului de management de mediu in vederea satisfacerii exigentelor organelor de control si a organismelor de certificare, aflate in relatii directe cu organizatia. Politica manageriala de mediu este disponibila publicului.

Cristina Culea
Directior General